Archive For The “ایزولاسیون کف” Category

ایزولاسیون کف به چه طریقی انجام می شود ؟

By |

ایزولاسیون کف به چه طریقی انجام می شود ؟

ایزولاسیون کف در اولین مرحله اینگونه می باشد ، متخصصین ایزولاسیون کف متراژ و محاسبات مخصوص کار را انجام می دهند و بعد از ثبت مقادیر مورد نظر نوبت می رسد به خرید و تهیه تجهیزات ایزولاسیون کف و لوازم جانبی برای اجرای کار ، ( البته گروه صدا برداران این امکان را برای شما…

Read more »