حساسیت “فاسمین” به قیمت روی جهانی

بنابر گزارش شرکت کارگزاری نهایت نگر، سوال اول
این است که آیا میان قیمت این سهام و قیمت روی همبستگی وجود دارد یا خیر؟

برای این منظور
همبستگی قیمت هر یک از سهام فوق الذکر را با قیمت فلز روی جهانی از سال ۲۰۰۹ تاکنون
بررسی می‌کنیم که نتایج به شرح زیر می‌باشد.

حساسیت

همانگونه که مشخص است همبستگی قیمت سهام فوق در این دوره
زمانی کم می‌باشد دلیل عمده آن وابستگی قیمت این سهام به قیمت دلار به دلیل
نوسانات شدید نرخ ارز در دوره قبل از ۱۳۹۲ شمسی یا ۲۰۱۲ میلادی می‌باشد از این رو
قیمت این چهار سهم تاثیرپذیری کمتری از قیمت‌‌‌های جهانی روی داشته و بیشتر متاثر
از قیمت دلار عمل کرده اند. بنابراین اگر همبستگی قیمت سهام فوق را از سال ۱۳۹۲
شمسی یا ۲۰۱۲ میلادی محاسبه کنیم نتایج فرق می‌کند.

حساسیت

همانگونه که در جدول فوق مشخص است همبستگی قیمت سهام فوق به
قیمت روی افزایش یافت و دلیل عمده آن نیز همانطور که قبلاً اشاره شد کاهش تاثیر
پذیری قیمت سهام فوق از دلار به دلیل کاهش نوسانات نرخ ارز در ایران می‌باشد.

با توجه به جدول فوق قیمت فاسمین بیشترین همبستگی و قیمت
کبافق کمترین همبستگی و یا به اصطلاح وابستگی را با قیمت روی جهانی دارد.

روند حرکت قیمت سهام و فلز روی از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶ در
نمودار زیر نمایش داده شده است.

حساسیت

همانگونه که در نمودار فوق مشخص است بعد از سال۲۰۱۲ روند
حرکات قیمت چهار سهم به روند حرکتی قیمت روی نزدیک‌تر شده است.

حال پس از بررسی میزان همبستگی سوال این است که حساسیت قیمت
این سهام به تغییرات قیمت روی به چه اندازه می‌باشد؟

برای جواب به این سوال از رگرسیون استفاده می‌کنیم. از آنجا
که در رگرسیون به روش حداقل مربعات معمولی فرض بر این است که داده‌ها مانا (
یک متغیر سری زمانی
وقتی ماناست که میانگین، واریانس و ضریب خود همبستگی آن در طول زمان ثابت باقی
بماند
. در تحقیقات همواره چنین فرض شده است که سری زمانی ماناست و
اگر این حالت وجود نداشته باشد، آزمون
های آماری که اساس آن بر پایه F ، t و … بنا شده
است مورد تردید قرار می‌گیرد و اگر متغیر سری زمانی مانا نباشد ممکن است مشکلی به
نام رگرسیون کاذب بروز کند.)
می‌باشند از
لگاریتم قیمت‌ها استفاده شده است. لازم به ذکر است داده های مورد استفاده روزانه و
از اوایل سال ۱۳۹۲ تا تیر ۹۵ می باشند.

در رگرسیون نخست حساسیت قیمت باما به تغییرات قیمت روی
جهانی را اندازه گیری می‌کنیم.

حساسیت

در معادله فوق ضرب بتا برابر با ۱٫۱۸ می‌باشد و از آنجا که P-value برابر با صفر است این ضریب معنادار می‌باشد.
با توجه به مدل لگاریتمی رگرسیون حساسیت
، ضریب بتا
همان کشش قیمتی سهام نسبت به تغییرات قیمت روی می‌‌باشد به این صورت که یک درصد
افزایش در قیمت روی باعث ۱٫۱۸ درصد افزایش قیمت سهام باما می‌شود.

حساسیت

در معادله فوق تاثیر پذیری فاسمین از فلز روی بررسی شده است
در این معادله نیز ضریب بتا با توجه به صفر بودن
P-value معنادار می‌باشد.
ضریب بتا را چنین می توان تفسیر کرد که یک درصد افزایش در قیمت روی باعث ۱٫۷۱ درصد
افزایش در قیمت کالسیمین می‌شود.

حساسیت

در معادله فوق حساسیت قیمت کبافق به تغیرات قیمت فلز روی
بررسی شده است. در این معادله نیز ضریب بتا معنادار و به اندازه ۱٫۲۵ می‌باشد به
این معنا که یک درصد افزایش در قیمت روی باعث ۱٫۲۵ درصد افزایش قیمت سهم معادن
بافق می‌شود.

حساسیت

و در آخر حساسیت قیمت کروی به تغیرات قیمت فلز روی بررسی گردیده
است در این معادله ضریب بتا معنادار و برابر با ۱٫۳۸ می‌باشد به این معنا که یک
درصد افزایش در قیمت روی باعث ۱٫۳۸ درصد افزایش قیمت سهم توسعه معادن روی می‌گردد.

با مقایسه نتایج فوق مشخص می‌شود که قیمت سهام فاسمین بیشترین حساسیت
را به تغییرات قیمت روی دارد به طوریکه که اگر قیمت روی جهانی یک درصد افزایش یابد
قیمت فاسمین ۱٫۷۱ درصد افزایش خواهد یافت.

با کلیک بر روی لینک زیر می توانید از دیگر تحلیل های کارگزاری نهایت
نگر بهره مند شوید:

http://www.ershan.ir/analysis/latest

تحلیلگر: آدنا طروسیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *