مرکز پژوهش‌های مجلس: تاریخ مصرف سربازان وظیفه که فقط نگهبانی می دهند خاتمه یافته است

ترابر نیوز:

جامعه  پلیس – مرکز پژوهش های مجلس نتایج تحقیقاتی در مورد سربازی را منتشر کرده اشت این مرکز به رو پیشنهاد سربازی داوطلبانه بسیجی محور و نیز حرفه ای برای جایگزینی سربازی اجباری اشاره کرده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی کلان سیستم خدمت وظیفه عمومی و الگوهای نوین خدمتی با رویکرد آینده پژوهی، دو الگوی خدمت علمی – تخصصی (حرفه‌ای) و خدمت داوطلبانه – بسیجی چابک را به دلیل ظرفیت‌های بالای بهره وری مورد تاکید قرار داد.

به گزارش خبرآنلاین و به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش ها، دفتر مطالعات سیاسی این مرکز با توجه به مبانی نظری و رویکردهای نوین در عرصه خدمت نظام وظیفه و اهمیت تحولات و تغییرات عقلانی متناسب با شرایط زمان و مکان و الزامات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی ، سیاسی و به ویژه امنیتی – دفاعی ، با ملحوظ نظر قرار دادن مولفه اساسی آینده جمهوری اسلامی ایران در ابعاد و عرصه های مختلف و روندهای پیچیده و چند بعدی داخلی – منطقه ای و جهانی و همچنین با عنایت به اشکالات و کاستی های شایان توجه در وضعیت کنونی سیستم خدمت وظیفه عمومی در ابعاد گوناگون که نتیجه آن کاستی بهره وری در این سیستم است، سیر تحولات و تاریخچه خدمت وظیفه عمومی را در ایران و جهان بررسی کرد و با بیان این مطلب که همة بررسی ها و مطالعات بیانگر پیدایش تغییرات و تحولات بسیار اساسی در رویکردها و سازوکارهای سربازی در میان کشورهای مختلف به ویژه کشورهای توسعه یافته می باشد تاریخ مصرف سربازان وظیفه ای که صرفا به ماموریت های خدماتی و نگهبانی و غیرتخصصی به سبک سده های گذشته می پردازند خاتمه یافته است و به تعبیر تحلیلگر بلژیکی مرکز مطالعات سیاسی اروپا در مصاحبه با شبکه REF/RLسلاح های جدید نظامی فقط توسط سربازان حرفه ای کاربرد پیدا خواهد کرد و نه سربازان وظیفه ای که فقط قرار است به مدت یک سال و یا کمتر خدمت کنند .

استفاده از سربازان وظیفه برای به کارگیری تکنولوژی های نوین، ایده خوبی نیست.

نکته شایان توجه دیگر در همین رابطه مقوله چابک سازی سازمان ها و نیروهای مسلح می باشد که در بسیاری از کشورها به منظور افزایش کارآمدی نیروهای مسلح در حال انجام است و به نظر می رسد حرفه ای شدن نیروهای مسلح و اصل چابکی در قالب های سربازی وظیفه با شکل سنتی و قدیمی آن در تقابل می باشد. در یک مطالعه و بررسی علمی انجام شده در خصوص خدمت نظام وظیفه در ۱۹۷ کشور جهان نتایج زیر در قالب شش مدل خدمتی به دست آمده است که بدین شرح است:

در ۱۱۲ کشور جهان (۵۷ درصد کشورهای مورد مطالعه) اساسا سربازی اجباری وجود ندارد.

۲۸ کشور سربازی اجباری یک سال و کمتر دارند که ۱۴ درصد حجم نمونه را شامل می شود.

۲۰ کشور یا حدود ۱۰ درصد حجم نمونه سربازی اجباری ۱۸ ماه و یا بیشتر و غیرانتخابی همراه با به کارگیری در امور عملیاتی نظامی دارند.

۱۴ کشور (۷ درصد حجم نمونه) فقط سربازی انتخابی دارند.

۱۵ کشور (۸ درصد حجم نمونه، از ترکیب نیروهای داوطلب و اجباری استفاده می کنند.

و بالاخره ۸ کشور (۴ درصد نمونه مطالعاتی) صرفا در امور مدنی یا به صورت نظامی غیرمسلح از نیروی سرباز استفاده می کنند.

مرکز پژوهش ها در ادامه مزایا و مطلوبیت های سربازی داوطلبانه بسیجی محور و نیز حرفه ای را برای کشور بدین شرح برشمرد:

الف- مزایا و مطلوبیت های سربازی داوطلبانه بسیجی محور عبارتند از :

۱- همسویی این مدل و الگو با نظام معنایی و گفتمان انقلاب اسلامی ایران که در آن حاکمیت فرهنگ و ارزش های اسلامی از یک سو و رضایت مردم و سرمایه اجتماعی محور تصمیم گیری ها قلمداد می شود.

۲- بروز و ظهور عنصر حق انتخاب و اختیار که در بعد داوطلبانه بودن خدمت معنا و مفهوم پیدا می کند.

۳- بروز و ظهور کرامت انسانی و عزت نفس و شخصیت سربازان.

۴- زمینه سازی برای افزایش نرخ بهره وری خدمت سربازی در کشور.

۵- بهره گیری فعال از توانایی ها و تخصص های داوطلبان در طی خدمت.

ب – مزایا و مطلوبیت های سربازی حرفه ای (علمی – تخصصی)

۱- حذف قاعده اجبار و تکلف از سربازی.

۲- ارزش یافتن تخصص و کارآمدی در دوره سربازی.

۳- امکان ارتقای عزت نفس و منزلت اجتماعی سربازان.

۴- تغییر نگاه و رویکرد جامعه نیروهای مسلح به سربازان از نیروهای ضعیف و مسلوب الاراده به نیروهایی همسان سایر درجه داران و افسران نیروهای مسلح.

۵- زمینه برای صرفه جویی اقتصادی و مالی در نیروهای مسلح به دلیل امکان استفاده از این سربازان پیمانی و حرفه ای پنج ساله – ده ساله و ۱۵ ساله و نهایتا ۲۰ ساله.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *