سلامت و ایمنی دانش اموزان، مقدم برتربیت وتعلیم است

ترابر نیوز:

در کنار، اهمیت امر تربیت وتعلیم دانش اموزان، موضوع اردوهای دانش اموزی جهت ارتقای فکری وفرهنگی، ازاد اندیشی، شناخت صحیح محیط پیرامونی، شناخت عمیق باورها و بینش انسانهایی که در تاریخ ایران ماندگار شدند وحماسه ها افریدند، و سایر اهداف متعالی، از اهمیت زیادی برخوردار میباشد و همواره مورد توجه بوده است و چگونگی مدیریت این اردوها، ارتباط مستقیمی با ایمنی وسلامت دانش اموزان دارد.

بحث ایمنی وسلامت دانش اموزان اولویتی است که قبل از تربیت وتعلیم، باید به ان پرداخته شود وچنانچه به این موضوع، به درستی توجه نشود و همچنان در حاشیه باشد، امر تعلیم وتربیت، کارایی لازم را نخواهد داشت. این موضوع را میتوان از دوجنبه، مورد بررسی قرار داد، جنبه ی اول که از اهمیت بالاتری برخوردار میباشد، ایمنی مدارس است که دانش اموزان حدود ۷ الی ۸ ساعت از شبانه روز را در این اماکن به سر میبرند وهر اندازه به این موضوع، بهای بیشتری داده شود و در ارتقای ایمنی وسلامت انها، عملکرد قابل قبولتری انجام شود، نظام تربیت وتعلیم از کارایی بهتر وبالاتری برخوردار خواهد شد وچنانچه به این جنبه از ایمنی دانش اموزان، کم توجهی یا بی توجهی شود وایمنی وسلامت انها، در حاشیه باشد و مسئولین اموزش و پرورش و والدین دانش اموزان، مطالبه گری ننمایند، نظام اموزشی، کارایی لازم را نخواهد داشت وبه نتیجه ی مطلوب نخواهد رسید.

جنبه ی دوم  در بحث ایمنی و سلامت دانش اموزان، که باید به صورت جدی و بدون تسامح به ان پرداخته شود و اغلب، در حاشیه بوده و انچنان که باید، مورد توجه، حمایت و پیش بینی قرار نمیگیرد، اردوهای دانش اموزی با عناوین مختلف واهداف از پیش تعیین شده میباشد و چنانچه در امر سلامت وایمنی دانش اموزان، از هر دو جنبه، سهل انگاری وقصور صورت پذیرد و سلامت وایمنی انها، به نوعی تهدید شود ودرمعرض خطر قرار بگیرند و حوادث ناگواری به وقوع بپیوندد که از قبل، قابل پیش بینی بوده اند، تمامی مسئولین مرتبط با این امور، خصوصا مسئولین اموزش وپرورش وتصمیم گیران در این امور، باید مورد باز خواست قرار گرفته و پاسخگو باشند ومتنبه شوند. از جمله، مزیتهایی که چنین سخت گیریهایی دارد، این است که از بروز حوادث ناگوار تصادفات جاده ای و به خطر افتادن جان وسلامت دانش اموزانی که اینده سازان جامعه خواهند بود، پیشگیری مینماید.

اردوهای دانش اموزی، چنانچه با مدیریت صحیح در شیوه ی حمل ونقل صورت نگیرد و بر اثر سهل انگاری و قصور مسئولین از اموزش وپرورش گرفته تا امور حمل ونقل مشاهده شود، باید مورد بازخواست قرار گیرند وپاسخگو باشند. چنانچه اردوهای دانش اموزی، حتی المقدور با قطار که ایمن ترین وبهترین وسیله، در بین تمامی شقوق حمل ونقل عمومی است، امکان پذیر باشد ومسئولین مرتبط با این امور، حمایت لازم را در این امر نداشته باشند ومسئولین اموزش وپرورش به جد مطالبه گری ننمایند وبه نحوی در این امر کوتاهی شود، بیانگر این موضوع است که، انها برای سلامتی وایمنی دانش اموزان، به اندازه ی تربیت وتعلیم، اهمیت وارزش قائل نیستند، در حالیکه اولویت در امر اموزش، با ایمنی وسلامت دانش اموزان است، که همواره، مقدم بر امر تربیت وتعلیم میباشد.

در تامین امنیت وسلامت دانش اموزان در اردوهای دانش اموزی، تمامی مسئولین مرتبط با این امر، حتی المقدور در چگونگی فراهم اوری بهترین وایمن ترین وسیله ی حمل ونقل، مسئول هستند واین امر، نیاز به برنامه ریزی جامعی دارد که تمامی شرایط، اعم از اب وهوا، قابل اطمینان ترین مسیر، بررسی شرایط جاده ها و ترافیک، ایمن ترین وبهترین وسیله ی حمل ونقل و سلامت راننده را، مورد بررسی و تحلیل قرار دهند و بی گدار به اب نزنند.

در جهت ارتقای ایمنی وسلامت دانش اموزان وتامین امنیت انها وبررسی شرایط برگزاری اردوها از اغاز تا پایان، باید بیشتر از گذشته، به سمت برنامه ریزیهای جامع واز پیش تعیین شده ای حرکت کرد تا شاهد بروز حوادث ناگوار در جاده ها نباشیم.وقتی دانش اموزان، به اردوهایی همچون راهیان نور، دعوت میشوند، قطعا باید با بهترین خاطره ها برگردند و بسی جای تاسف است، که خبر تصادف، در این چنین اردوهایی، مکررا شنیده میشود، مسیری که هدف از انتخاب این مسیر، اشنایی هر چه بیشتر و بهتر دانش اموزان با هویت خویش، جهاد با نفس، جهاد با دشمن،  ظلم ستیزی،  دفاع از اعتقادات ومیهن، شهادت، شجاعت، عدالت و…  است و چنانچه در اثر تسامح و قصور، سلامتی و امنیت دانش اموزان، به خطر بیفتد، امکان به خطر افتادن اهدافی که در این مسیر، به دنبال ان بودیم، وجود خواهد داشت.هدف از انتخاب این مسیر، بیان، دفاع از حقوق یک ملت و ظلم ستیزی میباشد که بروز حوادث ناگوار در این مسیر، نه تنها خاطره ی ناخوشایندی را در ذهن دانش اموزان باقی میگذارد، بلکه انها را، از اهدافی که دنبال کرده اند، دور خواهد کرد و نمیتوانند مفهوم دفاع از حقوق یک ملت و ظلم ستیزی را به درستی بفهمند، وقتی به سلامت وایمنی انها، انچنان که باید، توجهی نمیشود و این مفاهیم، در اولویت امر اموزش نیست.

اینکه، تنها، شنونده ی حوادث تلخی در اردوهای دانش اموزی باشیم و شاهد اقدام عملی، موثر و پیشگیرانه، در این امر خطیر نباشیم و سلامت و ایمنی سرمایه ها و اینده سازان جامعه، همچنان در معرض خطر باشد که هرازگاهی، قربانی حوادث ناگوار جاده ای میشوند، چه پاسخی میتوانیم در برابر سوالات متعدد دانش اموزان و والدینشان در رابطه با این امور داشته باشیم؟ وچگونه باید، مطالبه گری انهایی را که در سکوت، فریاد میزنند بدهیم؟ جز با اقدام عملی، پیش بینی، پیشگیری وبرنامه ریزی جامع، قبل از اینکه حادثه ی ناگوار دیگری به وقوع بپیوندد و پاسخی نداشته باشیم.

در ارتباط با اردوهای دانش اموزی، نیاز به نهادی داریم تا تمامی اردوهای دانش اموزی در سراسر کشور را، تحت نظارت، کنترل و پایش لحظه ای قرار دهند و برای اردوهای دانش اموزی، برنامه ریزی از پیش تعیین شده وجامعی داشته باشند و با نظام اموزش وپرورش هماهنگی ایجاد کنند و تمامی امور مربوط به اردوها را، از لحاظ انتخاب موقعیت مکانی و زمان، مسیرانتخابی، وسیله ی مطلوب حمل ونقل، شرایط اب وهوایی، انتخاب راننده یا اشخاصی که دخیل در امر حمل ونقل هستند را، مورد بررسی وتحلیل همه جانبه قرار دهند وشرایطی را فراهم اورند که دانش اموزان، در امنیت روحی وروانی وسلامت وایمنی، خاطره ی خوبی، از این اردوها واهداف مد نظر، در ذهنشان ماندگار شود و به این باور برسند که سلامت وایمنی انها در امر اموزش، اولویتی است فراموش نشدنی که همواره مقدم بر تربیت وتعلیم است.

 

فاطمه سادات میرافضلی

مدیر ترابرنیوز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *