تحلیل بنیادی شرکت ملی سرب و روی ایران

در آخرین تحلیل بنیادی که از شرکت ملی سرب و روی ایران
(فسرب) در سایت بورس نیوز قرار داده شد، مشاهده شد که اگر شرکت، شمش روی خود را به
مقدار ۴۷۸۹ تن و با نرخ ۲۰۸۷ دلار (نرخ روز در
LME) به فروش
برساند سود حاصله با سناریو اول (محاسبه جز به جز بهای تمام شده) ۱۳۸ ریال و با
سناریو دوم (محاسبه بهای تمام شده به شکل درصدی از فروش) ۲۴۷ ریال می گردد.

تحلیل بنیادی شرکت ملی سرب و روی ایران (فسرب)

پس از گذشت یک
ماه از تحلیل شاهد انتشار دومین پیش بینی سود ۹۵ “فسرب” از طرف شرکت
بودیم. پیش بینی که درآن جانب احتیاط رعایت گشته و نرخ روی مندرج در آن بسیار پایین تر از نرخ های جهانی در
نظر گرفته شده است.

نگاهی به فروش در
بودجه اول و دوم شرکت و تحلیل کارشناس:

تحلیل بنیادی شرکت ملی سرب و روی ایران (فسرب)
تحلیل بنیادی شرکت ملی سرب و روی ایران (فسرب)

همانطور که در
جداول بالا مشاهده می شود، نرخ فروش روی در اولین بودجه ۹۵ شرکت ۱۶۰۰ دلار و در
بودجه دوم شرکت ۱۸۰۰ دلار در نظر گرفته شده است (نرخ تسعیر ۳۵۰۰۰ ریال)، حال آنکه نرخ
های جهانی فلز روی در یک ماه گذشته با روند صعودی همراه و غالبا بالای ۲۲۰۰ دلار
بوده است. ( نرخ هر تن روی در حال حاضر ۲۲۸۱ دلار می باشد)

مقایسه صورت سود
و زیان اولین و دومین بودجه شرکت و پیش بینی کارشناسی شده:

تحلیل بنیادی شرکت ملی سرب و روی ایران (فسرب)

با توجه به
حساسیت سود آوری شرکت به نرخ های جهانی روی بر آن شدیم تا سود دهی
“فسرب” را با تغییر در مقدار و نرخ فروش روی و ثابت نگه داشتن سایر
شرایط محاسبه کنیم. جداول زیر میزان سود دهی شرکت ملی سرب و روی ایران را در مقایر
و نرخ های متفاوت فروش روی نشان می دهد.

۱-
تحلیل حساسیت بر اساس مفروضات دومین بودجه ۹۵ “فسرب”

در دومین پیش بینی شرکت اگر نرخ فروش روی ۱۸۰۰ دلار باشد و شرکت موفق به فروش
۶۶۶۴ تن شمش روی گردد به مقدار ۵۱ ریال سود برای هر سهم به دست می آورد. حال اگر
نرخ و مقدار فروش روی کارشناسی را (نرخ ۲۰۷۸ دلاری و مقدار فروش ۴۷۸۹ تن) به همراه مفروضات بودجه برای محاسبه سود هر سهم
به کار ببریم، درآمد هر سهم (۱۹۲) ریال خواد شد.

تحلیل بنیادی شرکت ملی سرب و روی ایران (فسرب)

۲-
تحلیل حساسیت بر اساس مفروضات پیش بینی کارشناس در سناریو اول

در سناریو اول نرخ هر تن روی ۲۰۷۸ دلار و مقدار فروش آن ۴۷۸۹ تن در نظر گرفته
شده و مقدار بهای تمام شده محصولات به صورت جزء به جزء محاسبه گشته است. طبق این
سناریو سود هر سهم “فسرب” ۱۳۸ ریال خواهد بود. حال اگر در این سناریو از
نرخ فروش و مقدار فروش استفاده شده در بودجه دوم شرکت استفاده شود ( یعنی نرخ فروش
روی ۱۸۰۰ دلار و مقدار فروش روی ۶۶۶۴ تن در نظر گرفته شود ) سود دهی شرکت به ۳۶۰
ریال خواهد رسید.

تحلیل بنیادی شرکت ملی سرب و روی ایران (فسرب)

۳-
تحلیل حساسیت بر اساس مفروضات پیش بینی کارشناس در سناریو دوم

در سناریو دوم نیز نرخ هر تن روی ۲۰۷۸ دلار و مقدار فروش آن ۴۷۸۹ تن در نظر گرفته
شده است. در این سناریو مقدار بهای تمام شده محصولات نسبتی از فروش شرکت بوده
است.این نسبت با توجه به سال هایی که شرکت هم تولید سرب و هم تولید روی داشته است
محاسبه گشته. طبق این سناریو سود هر سهم “فسرب” ۲۴۷ ریال خواهد بود. حال
اگر در این سناریو از نرخ فروش و مقدار فروش استفاده شده در بودجه دوم شرکت استفاده
شود ( یعنی نرخ فروش روی ۱۸۰۰ دلار و مقدار فروش روی ۶۶۶۴ تن در نظر گرفته شود ) سود
دهی شرکت به ۱۳۱ ریال خواهد رسید.

تحلیل بنیادی شرکت ملی سرب و روی ایران (فسرب)

با توجه به مقدار
فروش روی در سه ماهه اول سال توسط شرکت که مقدار ۱۳۲۸ تن می باشد، دسترسی به مقدار
فروش در بودجه شرکت (۶۶۶۴ تن) دور از دسترس به نظر می رسد و احتمال میرود که مقدار
فروش روی در سال ۹۵ توسط “فسرب” به عدد در نظر گرفته شده در کارشناسی
نزدیک تر باشد. با این حال ما مقدار فروش روی برای سال ۹۵ را عددی ما بین بودجه
شرکت و عدد کارشناسی شده در نظر میگیریم (۵۵۰۰ تن).

از نظر نرخ فروش
نیز باید گفت با توجه به روند صعودی نرخ جهانی روی، نرخ در نظر گرفته شده در بودجه
(۱۸۰۰ دلار) نرخی بسیار پایین و غیر واقعی می باشد و طبق نظر کارشناسان پیش بینی
می شود نرخ فروش این محصول در سال ۹۵ بطور میانگین ما بین ۲۰۰۰ تا ۲۲۰۰ دلار باشد.

با این اوصاف اگر
این اعداد را در جداول بالا قرار دهیم انتظار میرود سود هر سهم ۹۵ شرکت مبلغی
مابین ۱۵۰ تا ۳۵۰ ریال باشد.

شما میتواند با
قرار دادن مقدار و نرخ فروش مورد انتظار خود در جداول حساسیت بالا سود احتمالی
شرکت در سال ۹۵ را مشاهده کنید.


واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز- سهیلا صالحی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *